Sjekk radonfare

forskning.no > Alunskifer - bergartenes sorte får30. des 2015 Portalen jevnlige besøk og sjekk om det ligger nye publiseringer. Ellers kan Radon og radonfare i boligselskap onsdag 9. mars. På denne kvelden ønsker i å se nærmere på hvordan styret kan kartlegge eventuell radonfare i sitt bomiljø og hvordan en håndterer saken dersom radonforekomster avdekkes. dating free games online 13. okt 2016 dating nettsteder nedlastinger RADONKART: Aktsomhetskart for radon fra Norges geologiske undersøkelse. Lilla farge vil si at det er høy radonfare i området. Rosa farge vil si høy radonfare, mens gul vil si moderat til lav radonfare. Grå farge er områder der det er for lite eller for usikre data til å si noe om 5. nov 2012 Dagens virksomhet støyer dog noe. Ingen radonfare, ingen tidligere registrert grunnforurensing. ' Folkehelse. o Positivt med nye effektive og Kommune for å sjekke ut om det er spesielle ønsker og behov som en i fellesskap kan dekke. Hvis markedet etterspør andre typer boenheter som f. eks. rekkehus,  venner lyrics alexander rybak Et radonkart viser i hvilke områder det er størst sannsynlighet for at for mye radongass kan sive inn i boligene. Sjekk om ditt område er spesielt utsatt for radon. Radongass anses som helseskadelig, og i verste fall kan den usynlige radioaktive gassen føre til lungekreft. Mesteparten av Norge er i kartene markert med en av  19. apr 2016 Nå er ikke barnehagen lenger radonfarlig. Tiltakene som ble iverksatt mot de alt for høye radongassverdiene skal holde seg under tiltaksgrensa. - Det kan derfor være en passende anlending til å sjekke at tilhørende vedlikholdsrutiner er på plass, poengterer Andreassen i rapporten til Lenvik kommune.Det er registrert høy radonfare i hele området, men er lite relevant for dette tiltaket, jfr. utkast til YM- anleggsperioden. Sikre varslingsrutiner. 23. Kraftforsyning x. 3. 2. Sjekke kabler. Avklare og samarbeide med Hadeland. EnergiNett AS. 24. Strømbrudd x. 2. 2. HMS-rutiner under anleggsperioden. 25. Vannforsyning x. 3. 2.

Slik undersøkte NRK radonkartene - NRKbeta

d hvordan finne kjærlighetene 9. feb 2015 Nå ber NGU og Statens strålevern namdalingene sjekke husene sine. Når uran bryes ned i jordskorpa, dannes den usynlige og radioaktive radongassen. Denne Men uran er en viktig del i vurderinga av radonfare. Sammenstilt med eksisterende radonmålinger innomhus, og kunnskap om bergrunn og  22. mai 2012 I følge plan- og bygningslovens § 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet, og eventuelle endringer i slike 

8. nov 2016 I 2013 utførte SSB på bestilling fra Kommunal og moderniseringsdepartementet et analysearbeid der kommuneplaner fra Nasjonal plandatabase og SSBs arealbrukskart ble sammenstilt (SSB, 2013). I 2014 ble arbeidet videreført av. Asplan Viak som i starten av 2015 leverte notatet «Statistikk og analyser  o sjekkesiden 9. nov 2010 Det påpekes for øvrig at det er forbrukerens ansvar å undersøke om det foreligger radonfare, og eventuelt etablere radonsikring i hht kontraktens pkt 6.1.2 i) . det at entreprenøren skulle sjekke det opprinnelige avfukteren, men det poengteres at kapasiteten på denne må vaere for liten, og at det ikke  Generelt/status. I dag brukes Boligsalgsrapporter i liten grad sett i relasjon til at det årlig omsettes over 100.000 boliger i Norge. Norges TakseringsForbund har ingen statistikk som viser bruk av. Boligsalgsrapporter, men vi har via våre lokalavdelinger fått tilbakemelding om at det har innarbeidet seg svært ulik praksis rundt 

4 Intervju med Riksantikvaren. 6 40 år med planlegging. 8 Folkehelse i planleggingen. 12 Kriminalitetsforebygging. 14 Planlegging for samisk kultur. 16 Forurenset grunn. 18 Trafikkstøy. 19 Veileder: luftkvalitet. 20 Radon. 22 Statens bymiljøpris 2012. 25 Uterom og folkehelse. 27 Geointegrasjon. 30 Plankartet – nytt om  tips til gratis date Over 10 prosent av norske boliger ligger i områder med høy radonfare. NRK - Forside 27.08.2017 12:40:55 Related. For første gang er det laget nasjonale kart 08:02:16 Related. De fleste banker tilbyr langt lavere boliglånsrente enn det de sier utad. Sjekk hvordan du går frem for å presse banken til å gi deg billigere lån. Rundt 160 000 bolighus ligger i områder med høy radonfare så de som bor der kan ha økt risiko for å få lungekreft. For første gang er det laget nasjonale kart som viser hvor radonfaren er størst rundt i landet, og NRK sine undersøkelser viser at rundt 10 prosent av norske boliger ligger i et område der radonfaren er høy.

12. sep 2014 Det som er bra er at du fint kan måle radon selv til en rimelig penge. Sjekk ut selv på internett, hent inn priser fra flere foretak som leier ut måleinstrumenter. Det kommer også spørsmål om "er det radongass i all type grunn?" Svaret kan NGU gi, les om Bergarter med radonfare. De har også kart for Norge og  flørting kollega 16. mai 2008 100 programmer som kan være nyttige for en lærer. Sjekk ut denne store oversikten over programmer. . Ngu viste innsynsløsninger der de så på radonfare i Oslo området. Dette er ikke kartlagt for hele landet, bare de områdene som er særlig utsatt. Vi så og på  1. feb 2012 vi vet ikke hvor inngangen til krypkjellern er.. og hva skal vi gjøre for å sjekke om det er " okei " der?? . Som nen andre her sier, sjekk med naboen hvor de har sin luke plassert. Hvis ikke Vedovnen i kjelleren suger forbrenningsluft fra krypekjelleren og sørger for utskifting av (radonfarlig) krypekjellerluft.

Politiet ber publikum om å være tilbakeholden med å slippe ukjente mennesker inn i husene sine hvis de ikke kan legitimere seg på rett måte, og er de i tvil så bør man, som i dette tilfellet, ringe tilbake til kommunen og sjekke om det som blir sagt stemmer, sier Nordal videre. AddThis Sharing Buttons. Share to Facebook  kontakt annonse net framework 21. feb 2010 Det er særlig hus bygd på 1960- og 70-tallet som rammes. Nærmere en million svenske hus har et radoninnhold som overskrider de nye grensene fastsatt av Verdens helseorganisasjon (WHO). En femdel av disse er bygd av en type betong, såkalt blåbetong, som nå er forbudt på grunn av radonfare. 8. apr 2015 Gå til autocad og arealplan - planfremstilling - velg oppgave. Velg arealplan oppgaven du akkurat laget. Dersom du har en eksisterende dwg kan du nå starte å jobbe med planen. Dersom du starter fra begynnelsen er det nå bare å lage plan på vanlig måte. Dersom du skal starte med en importert sosi må 

5. jul 2015 Med en undersøkelse av nye radonaktsomhetskart kunne NRK fortelle at rundt 160 000 bolighus i Norge ligger på områder med høy radonfare. Det startet med at jeg fikk et tips om et nytt datasett med kartinformasjon som snart ville være klart. dating profile tips Radon aktsomhet. 1: Innkalling Plan - Evje og Hornnes kommune

Har avdekket høye uranverdier -Namdalsavisa

1. nov 2006 Dette er bare noen av stedene man finner høy konsentrasjon av uran i berggrunnen, og dermed også økt radonfare. Se detaljkartene Det er spesielt de som bor i eneboliger, rekkehus og i de laveste etasjene - altså nær bakken - som oppfordres til å sjekke radonnivået i huset, ifølge Statens strålevern. i ex kjæresten Det er ikke påvist noen radonfare i området i hht NGU's registreringer. Området består av sandstein og slike geologiske forekomster har svært liten radonfare. (se tabell 8). Tabell 8: Sammenheng mellom bergrunn og . Sjekk jevnlig om toalettet eller andre innretninger lekker vann. En lekkasje på 1dl i minuttet tilsvarer  Meir enn ti prosent av norske bustadar ligg i område med høg radon-fare. Me har Sjekk radonfaren i ditt nærmiljø. For første gang finnes det landsdekkende kart som sier noe om faren for radon i norske hus. Her har NRK gjort det mulig for alle å sjekke sitt nærområde, og se noe av statistikken sakene våre er bygget på.

14. okt 2017 Radon utskilles fra all stein. Målingene har de plottet inn i «Det nasjonale aktsomhetskartet». Kartet gir en første vurdering av radonfare. Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Har det skjedd sprengningsarbeider i grunnen nær der du bor kan du være spesielt utsatt. free online dating chat rooms usa Samlede høringsuttalelser ved varsling av oppstart og - Bane NOR Veiledning til forskrift om saksbehandling og kontroll 2003.pdf

11. aug 2017 Sjekk på radonkart og alunskiferkart om din bolig står på berggrunn som avgir uran. Det betyr at du kan sjekke risikoen for radongass i alle områder ned på meternivå. Blant annet er kartet viktig for kommunene i forbindelse med analyse av radonfare ved arealplanlegging og miljøarbeid generelt. tøff tatovering 12. des 2008 Sjekk selv. For å få et bilde av egen situasjon kan man gå inn på Statens stråleverns kommuneoversikt. Her finnes resultater fra rundt halvparten av landets kommuner som har gjennomført en radonkartlegging: Generelt har strålevernet gode nettsider om radon,  mulighet til å sjekke opp ting på forhånd dersom de syntes det var nødvendig. Spørsmålene rundt organisasjonskultur ble gjort svært generelle i intervjuguiden, slik at disse kunne tilpasses radonfare, vulkaner og jordskjelv. De vanligste geofarene på land er jord- og leirskred forårsaket av kraftig nedbør, oversvømmelser 

generelt hjelpemiddel for å sjekke ut aktuelle forhold og for å sikre tilfredsstillende dokumentasjon av relevante forhold knyttet til faren for flom, erosjon eller skred. Kommentar: .. Radonfare er ikke registrert i området, men radonforebyggende tiltak vil måtte vurderes under byggesaksbehandlingen. 6.10 Biologisk mangfold/  q gratis date apps 1. nov 2006 25.000 nordmenn bor i hus med så mye radon at det tilsvarer å røyke opptil 20 sigaretter daglig. Sjekk om du er utsatt! 11. jun 2014 Åsveien og Kongleveien ligger imidlertid innenfor radonfare-område og sikring mot dette må ivaretas ved utbygging. Radonsikring er etter endringer i plan- og bygningsloven 2010 .. Sjekk eksempelvis med lokalkjente. 3 Kjenner man til at det har gått ras i området tidligere? Sjekk eksempelvis med 

Radon er en usynlig og luktfri gass som blir dannet i jordskorpen. Det er helsefarlig dersom gassen opphopes i vårt innemiljø ettersom radon kan forårsake lungekreft. Radon kommer i kontakt med mennesker gjennom jordluft som siver inn med jordlufta i hus, husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell, bruk av stein som  norsk a-flint Planskildring med konsekvensvurderingar - Samnanger kommune 15. jun 2012 Det er ikke tvil om sammenhengen, supplerer Rustad. Radonfare? Radon er kilde til ytterligere bekymringer. I mars ble det ifølge verneombudet gjort målinger som viste for høye verdier. – Og når radonverdiene er så høye som de er, må noe gjøres umiddelbart. Det er godt og vel ti år siden forrige måling.

27. mar 2015 Nylig har ett firma sjekket tilstanden i avløpssystemet i Tinnbo borettslag. Undersøkelsen viste at avløp fra kjøkken var meget gjengrodd. Bildene tyder på at dette ikke kan løses opp med vanlig stakefjær eller lignende. Vi har fått rørlegger Fosselie til å gi oss en gunstig pris : Stake og rense avløpsrør fra 

26. jun 2015 Medlemmer; 5 174 innlegg; 2. desember 2001. Skrevet 27. juni 2015 - 08:29. Hva gjør at kopper (Cu) ikke skal inn i maskinen? 0. Plages du med å finne drivere til ukjent maskinvare? Sjekk her! . Tilbakemeldingen sa at det trolig ikke var radon fare, men. ikke noe mer spesifisert. Det syns jeg var litt rart. 0. x oslo chateau 20. okt 2016 Mellom 15. oktober og 15. april bør du huske måle radonverdiene i boligen din. Radon er en medvirkende årsak til at cirka 300 nordmenn dør årlig av lungekreft. Dette kan du gjøre selv: Sjekke at veggventiler og kanaler over tak er åpne og rene; Sjekke at det er god utlufting; Øke ventilasjon for eksempel  15. apr 2013 Ønsker du å vite mer, ring 02400 eller sjekk I samarbeide med: 8906_0 Inhouse NO .. slag om radonfare. Gustavsen sier at måling av radon er enkelt å utføre i boliger, samtidig som det ofte er enkelt å sette i gang tiltak dersom ver- diene ikke er veldig høye. Det å redusere radon i.

23. jan 2011 Radon er en usynlig og luktfri edelgass som finnes i varierende mengde i alt steinmateriale, men i spesielt store mengder i granitt og alunskifer. I Norge finnes alunskifer hovedsakelig i Akershus, Oslo, Oppland, Buskerud og Hedmark, og Statens strålevern har sammen med NGU nå publisert egne  sjelevenn quiz sjekke at veggventiler og kanaler over tak er åpne og rene; sjekke at det er god utlufting; øke ventilasjon for eksempel ved å sette inn ventiler; se om det er sprekker som bør tettes mot grunnen under huset; er radonnivået høyt der dere sover, bør andre rom brukes inntil det er gjort utbedringer som reduserer nivået. Effekten  26. jul 2016 Den ser slik ut når den ligger i rommet, forteller Ingvild Finne, seniorrådgiver i Statens strålevern og holder frem den runde, lille, svarte måleren i håndflaten. – Inne her er det rett og slett en liten plastbrikke der den radioaktive strålingen setter av små punkter. LES OGSÅ: Nå bør du sjekke om du har radon 

25. jun 2015 For første gang finnes det landsdekkende kart som sier noe om faren for radon i norske hus. Her har NRK gjort det mulig for alle å sjekke sitt nærområde, og se noe av statistikken sakene våre er bygget på. no date in text citation apa 25. jun 2015 Rundt 160 000 bolighus ligger i områder med høy radonfare så de som bor der kan ha økt risiko for å få lungekreft. Nyhetsartikler som inneholder ordet eller ordene radonfare.

26. jun 2015 Etter at Statens strålevern og NGU publiserte nye aktsomhetskart for radon har NRK laget en analyse av kartene. NRKs analyse er en undersøkelse av hvor mange hus bolighus som er i områder med høy aktsomhet og hvor mange mennesker som faktisk bor i områdene. first date tips lunch 11. feb 2016 Samfunnssikkerhet og klimatilpasning. Områder må vurderes med hensyn på sikkerhet, for eksempel flom, havnivåstigning, stormflo, grunnforhold, radon, fare for ulykker eller . Sjekk om det planlegges ny arealbruk i konflikt med etablerte eller planlagte høyspentlinjer , trafoanlegg, dammer, rørgater eller  29. jun 2015 Kartet er eit grunnlag for kommunane når dei skal gjennomføre ei førstevurdering av radonfare. I område med høg eller særleg høg aktsemd Dei som har vatn frå brønn i fast fjell bør sjekke radoninnhaldet i vatnet, særskilt om brønnen ligg i eit radonaktsemdsområde på kartet. For overflatevatn er det låge 

Du bør sjekke om vann fra taknedløp renner bort fra grunnmuren. Gjør det ikke det, kan det bli et fuktproblem i kjelleren. Har du takstein på taket kan du se om det renner eller drypper vann mellom takrenne og bordet renna er festet i på huset. Gjør det det, har du mest sannsynlig en ødelagt takstein som fører til av noe vann  kvinne omkom i bilulykke 2. mai 2011 DOLÅ'O $ ian/t . Eiendom! Gnr. | Bnr. | Festenr. | Seksjnr. l Bygnnr. | Kommune Adresse ' byggested Gnr. %.m'. (Adv-giao. Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde. tiltaksklasse Kryss tor planlagt SE. Alle fagområder i (i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll) Foremkets navn og org nr Søk. Vinje kommune Rådmannen

MØTEINNKALLING Kommunestyret - Balsfjord Kommune chirag kjæreste 4. sep 2013 For alle byggprosjekter skal det gjennomføres en miljøgjennomgang. Gjennomgangen skal utføres i prosjektets tidligfase; før kontrahering av rådgivere. Dersom miljøaspektet er aktuelt for prosjektet, settes kryss i kolonne «Relevant?». Relevante miljøaspekter bearbeides videre i prosjekteringsfasen,  formannskapet 21.09.16.pdf - Lyngen kommune

7. okt 2010 Ni av ti Nordmenn vet ikke om huset deres er utsatt for radonfare. Kun tre av ti er klar over helsefaren ved eksponering av av radongass. Skremmende tall, når man tenker på at vi har nok informasjon om den store helsefaren dette utgjør i dag. Likeledes er nå på det norske markedet en rekke produkter, som  kristen datingside finance urankonsentrasjon i byggegrunnen. I tillegg gir berggrunnskartet en forenklet oversikt over berggrunnsgeologien i Osloregionen. Disse bergartene kan rangeres etter sannsynligheten for forhøyde radonkonsentrasjoner i inneluft fra høy til lav. Alunskifer har høyest radonfare, fulgt av granitter/ryolitter og monzonitter/latitter. 28. sep 2011 vurdert som lite sannsynlig med ubetydelig konsekvens, og det er en sannsynlig radonfare som vil ha en mindre alvorlig konsekvens, da nye bygninger for . 160 mål, står det nå bare et hus med tilhørende uthus.” For å sjekke matrikkelens opplysninger om at det i dag er 7 stk. bygninger på eiendommen,.

12. jun 2014 Lang driftstid pga radonfare, ihht vaktmester. Ikke ok. Svært vanskelig å komme til servicepunkter. Slitt aggregat. Anlegget har tre komponenter, reten Sjekk derfor arealmerknader, arealkildekode og annen informasjon på de enkelte teigene. Noe av avviket kan forklares derfra. Andre feil med arealet kan  d dating for party SKOLEBARN - Lokalstarten.no 13. mar 2008 o Vann og avløp o Grunnforhold /rasfare /flomfare /radonfare. - Arealdelen: o Vi vil særlig fremheve inkluderingen av sjøområdene i arealdelen som ved hjelp av stikkprøver for å sjekke om kravene til konsesjon blir oppfylt. Det vil si at pr i dag kan hvem som helst kjøpe en helårsbolig på Hvaler og benytte.

10 fornybar energi - Kjetil S. Grønnestad og Alf Bergin

RADONFARE: Radon er svært helseskadelig. Heldgvis er det ofte enkle grep Alle som har bolig med oppholdsrom i de to laveste etasjene over bakkeplan, bør sjekke om den farlige gassen er i boligen. Heldigvis kan du i mange Sjekk at veggventiler og luftekanaler over tak er åpne og rene. Setter du inn vifte må du  siemens q500 e18 23. sep 2011 Sjekk huset for farlig gass SIDE 4-5. HIS GALLERI: .. Vi har ingen indikasjoner på at Arendal er spesielt utsatt for radonfare sammenliknet med andre kommuner i landet, kommenterer fylkesberedskapssjef Dag Auby Hagen hos Fylkesmannen i AustAgder til Arendals Tidende. Måling 90 prosent av den  9. feb 2015 Ber namdalingene sjekke husene sine. Det er påvist store mengder uran i idre og ytre Namdal, noe som øker faren for kreftfremkallende radongass. Men uran er en viktig del i vurderingen av radonfare. Sammenstilt med eksisterende radonmålinger innomhus, og kunnskap om berggrunn og løsmasser, 

10. nov 2017 Dataene kan blant annet gi den enkelte kommune grunnlag for en førstevurdering av radonfare ved arealplanlegging og miljørettet helsevern. Privatpersoner kan også bruke kartene til å danne seg et bilde av hvordan radonnivået er i området der de bor. Men for å få sikker kunnskap om radonnivået i huset  kontaktannonse tekst Life Cycle av en nematode Nematoder er , for det meste, mikroskopiske ormer . Noen er parasitter som lever av av insekter, planter og dyr. Andre lever av å spise bakterier , sopp og andre typer ne. Har celleprøver Sjekk for HIV ? En cervical celleprøve , fremført under en gynekologisk eksamen , innebærer samling av celler  Sjekk om systemet er produsert med tanke på et nordisk klima. Undertrykk fører til trekk, og gir blant annet økt radonfare innendørs. Be om at leverandøren gir klare instrukser om hvordan systemet skal vedlikeholdes. Sjekk pris på service. En fast vedlikeholdsavtale kan være fornuftig dersom man ikke ønsker å gjøre det 

25. jun 2015 Høy radonfare: Store områder av Norge regnes å ha høy eller særlig høy radonaktsomhet (her markert i rødt). Les nyhetssaken: Over 10 prosent av norske boliger ligger i områder med høy radonfare . Dette ble gjort for å få en viss form for sjekk fra noen som ikke var inne i selve prosjektet her i NRK. dating site facebook app Fagfolkene bak nye radonkart tror antallet hus i områder med høy radonfare kan være enda høyere. De frykter noen ikke sender inn målerapporter fordi de er oversikt over om skoler og barnehager er sjekket for radon. Norske skoler og barnehager er pålagt å sjekke byggene sine for den helseskadelige radongassen. Se også: For høye konsentrasjoner av radon i luft innendørs utført visuell sjekk for hver salve. Gjennomføringen. For å kunne gi et bedre Dette for å sjekke at tunnelene var uskadet og gi klarsignal for at trafikk kunne settes på igjen. I starten ble salvene skutt mellom 22:00 

Online Dictionary :: Opplysningen 1881 - Home | Facebook hvordan bli en bedre kjæreste word 9. jun 2016 indikasjoner på radonfare i tunnelen. Det er gjort økonomiske beregninger på blant annet hvelvløsninger og utsprengning av nytt løypeprofil. I denne oppgaven er det gjort ved å intervjue flere personer og sjekke kilder mot hverandre. Dette er et viktig hjelpemiddel for å være så objektiv som mulig og for. 12. nov 2016 Magnetiske og radiometriske målinger fra lufta vil kunne karakterisere berggrunnen og avdekke eventuelle farer for dypforvitring og kollaps», opplyser NGU i en pressemelding. Disse målingene må også gjøres før snøen har lagt seg – og derfor er flyet allerede i lufta. Radonfare. I tillegg kommer eventuell 

Skriv inn navn på andre steder du vil sjekke for radonforekomst – stedet der du har hytte, campingvogn eller annen bolig. Søk i radonfare-kartet til Norges geologiske undersøkelse, NGU, her. Når du er inne på nettsiden med radonkartet, kan du søke på hele landet ved å skrive inn stedsnavnet du vil sjekke i feltet som den  test match gabba 2015 Alle som bruker vann fra borebrønner i fjell bør få vannet sitt analysert for å sjekke om det er behov for behandling. Radon kan effektivt På NGUs nettside kan man laste ned følgende rapport; Geologiske bakgrunnsdata for kartlegging av radonfare i Norge, samt lese mer om temaet på hjemmesiden til Statens Strålevern. 10. mar 2017 3.1 Utforming og estetikk (pbl § 12-7 nr. 1). Nybygg skal underordne seg helheten og verneverdiene i anlegget. Det skal tillegges betydelig vekt på estetisk kvalitet ved utforming av ny bebyggelse og utomhusanlegg. Ny bebyggelse skal når det gjelder materialbruk og fargesetting utformes slik at området 

Som et ledd i planarbeidet er det foretatt en overordnet ROS-analyse som tar sikte på å sjekke ut om det er tema/ forhold innenfor planområdet eller i nærområdet . landskapet og unngår uheldig eksponering. Risiko- og sårbarhetsanaiyse knyttet til grunnforhold, kvikkleire, radon, fare for ulykker, flom, mv. samt eventuelle  hvordan bli verdens beste kjæreste 16. nov 2017 byggeområde. Det er i dette tilfellet foretatt en sjekk av hvilke naturverdier som finnes i influensområdet til planforslaget. På bakgrunn av dette kan vurderingen etter naturmangfoldlovens . kategorien moderat til lav radonfare, jf. aktsomhetskart for radon. (). Vær, vindeksponering. Er området: 6. 13. okt 2016 RADONKART: Aktsomhetskart for radon fra Norges geologiske undersøkelse. Lilla farge vil si at det er høy radonfare i området. Rosa farge vil si høy radonfare, mens gul vil si moderat til lav radonfare. Grå farge er områder der det er for lite eller for usikre data til å si noe om området. (KART: GeoNorge) Last 

call and put option values

opteck binary options education_center